Проектив ЕООД

Строителство

Управителят на фирмата трупа опит в сферата на строителството, като преминава през всички нива на работник във ф-ма ЕТ”Неш-И Ивайло Нешев”, от общ работник до технически ръководител. Фирма ЕТ”Неш-И Ивайло Нешев” е водеща строителна компания с дългогодишно присъствие на българския пазар. Фирмата е вписана в централния професионален регистър на КСБ,  и има право да изпълнява обекти от първа група, строежи от първа до пета категория.

 

Някои от реализираните обекти през последните пет години са:

· Търговски комплекс Аспид, гр.Плевен
· Площадка за сондиране, с.Девинци
· Площадка за сондиране, с.Девинци
· Площадка за сондиране, с.Рогозен
· Ремонт на дренажен канал, яз.Вълчовец
· Жилищна сграда в УПИ IX кв.14, гр.Плевен
· Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, в УПИ IX-4880, кв.378, гр.Плевен
· Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи на ул.”Цар Симеон” 5, гр.Плевен
· Супермаркет “Фантазия”, ул.”Шипка”, гр.Плевен
· Магазин за търговия на едро и дребно, жк “Сторгозия”, гр.Плевен
· Семеен хотел, с.Рибарица
· Жилищни секции в УПИ VIII-376, кв.55, с.Рибарица
· Площадка за паркиране на коли, гр.Плевен
· Ремонт административна сграда, гр.Плевен
· Ремонт автосервиз, с.Брестовец
· Ремонт ОУ “Климент Охридски”, с.Крушовене
· Ремонт Общински център, с.Байкал
· Жилищни сгради -2 бр.в УПИ IV -129030, кв.129, с.Рибарица
· Сграда за обществено обслужване в УПИ V, кв.711, гр.Плевен
· Гранд казино, пл.”Свобода”, УПИ XII-5063, кв.117, гр.Плевен
· Семеен хотел, с.Рибарица · Жилищна сграда ,УПИ Х 5890, кв.388, гр.Плевен
· Вертикална планировка ТПС Камо-Петрови и сие, гр.Плевен
· Жилищна сграда в УПИ IX кв.14, гр.Плевен
· Преустройство и ремонт на ББАЛ, гр.Плевен
· Реновация на същестуващо хале, с.Тотлебен
· Жилищна сграда с магазини в УПИ VIII-10132, кв.2, гр.Плевен
· Жилищна сграда, УПИ Х-12638, кв.700, жк. “Сторгозия” гр.Плевен
· Ремонт на СОУ “В.Априлов”, гр.Д.Митрополия
· Ремонт на ул.”Хаджи Димитър”, гр.Д.Митрополия
· Преустройство на помещение в магазин, УПИ V, кв.615, гр.Плевен
· Склад за съхранение и обработка на минерални торове, гр.Добрич
· Бензиностанция-газостанция ремонт, гр.Плевен
· Бензиностанция ЕКО България, гр.Плевен
· ОДЗ Щастливо детство основна сграда, гр.Тръстеник
· Жилищна сграда УПИ Х 5890, кв.388, гр.Плевен
· Жилищна сграда с магазини в УПИ VIII-10132, кв.2, гр.Плевен
· Ремонтни работи Вимпром Търговище
· Ремонтни работи на шивашка фабрика, гр.Плевен
· Мобилна кула №3618-Космо България мобайл
· Навес, с.Рибен · Паркинг за товарни и леки автомобили, ПИ 155005 м.”Габровеца”, гр.Плевен
· Площадка за сондирана, с.Г.Пещене
· СМР в сградата на ОД на МВР, гр.Плевен
· Басейн при Семеен хотел, с.Рибарица
· Бензиностанция, гр.Д.Митрополия
· Фотоволтаичен парк, с.Победа
· Складова и ремантна база с офиси и магазини на Беларус агро, гр.Плевен
· Техн.помещение за обслужване на ССТ и навес ПИ 500036, с.Тотлебен
· СМР МГ Г.Милев за повишаване на енергийната ефективност, гр.Плевен
· Шивашко предприятие в УПИ XI, кв.617, гр.Плевен
· Автоцентър за разкомплектоване на автомобили, гр.Плевен
· Изграждане на детска площадка към НЧ “Н.Рилски”, гр.Тръстеник
· Товарна рампа, гр.Плевен · Еднофамилна къща, в УПИ VI-37, кв.16, с.Кръвеник
· Направа на монолитна ограда, ул.”Бенковски” 136, с.Рибарица
· Разваляне на площадка за сондирана с.Рогозен
· Изграждане на помещение за пакетиращи машини в ПИ 71624.611.230, гр.Добрич
· Вилно селище, с.Орешак
· Ремонт на стара фабрика, гр.Плевен
· Бетонов канал, с.Гривица
· Селскостопанска постройка, с.Радишево
· Лесокултурни мероприятия, с.Опанец
· Озеленяване на МУ, гр.Плевен
· Пристройка и преустройство на жилищна сграда, гр.Плачковци