Проектив ЕООД

Енергийна ефективност

Фирма ПРОЕКТИВ ЕООД е лицензирана да извършва обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, съгласно чл.23 от Закон за Енергийна Ефективност (ЗЕЕ). Вписана е в публичен регистър на Агенция за устойчиво енергийно развитие под номер 00318. Колективът който е ангажиран с обследването на сградите за енергийна ефективност и сертифицирането им се състои от:

арх. Стефан Нешев – специалист в областта на архитектурата и строителната техника;

инж. Людмил Игнатов – специалист в областта на топлотехниката;

инж. Христо Топалски – специалист в областта на електротехниката.