Проектив ЕООД

За нас

Ние сме продукт на Вашите нужди!

Ние сме това, от което се нуждаете за да реализирате Вашите инвестиционни намерения!

Ние сме до Вас от зараждането на идеята Ви, през всички етапи на инвестиционното проектиране и строителство, до въвеждането на обекта Ви в експлоатация.

В ПРОЕКТИВ работят висококвалифицирани професионалисти от
всички сфери на инвестиционното проектиране, с богат опит и широки познания във всичките му етапи.

Колективът ни се състои от архитекти и инженер
и по съответните части: конструкции, отопление и вентилация и климатизация, енергийна ефективност, електро, водоснабдяване и канализация, геодезия, пожарна безопасност, безопасност и здраве, управление на отпадъците, благоустрояване и озеленяване, газификация, машинно-технологична, пътна,
проектно-сметна документация и технически сътрудници.